Lastest Parapsychology News

December 2011 predictions with Jacqueline Akiki in “Asrar Al Falak” on Alsumaria!
Furthermore, the program tackles the issues and secrets of the family reaching out to the parapsychology of individuals. So no more need to wonder about what is yet to come, as Alsumaria has chosen to unveil your future in “Asrar Al Falak”. …
Read more on Alsumaria TV

Linh hồn dưới góc nhìn từ các nhà khoa học
Gần đây, tên gọi tâm linh học được thay thế bằng siêu tâm lý học (Parapsychology). Một trong những vấn đề được ngành siêu tâm lý học quan tâm là những kinh nghiệm kỳ lạ thoát ly thân xác và thể nghiệm cận kề cái chết. Các nhà khoa học ngày càng thu …
Read more on An ninh thủ đô


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.Pakistani Clothes & Fashion Dresses Collection

↑ Grab this Headline Animator