Διάσημα μεταφυσικά φαινόμενα και η εξήγηση τους

Διάσημα μεταφυσικά φαινόμενα και η εξήγηση τους
Στο χώρο της ακαδημαϊκής παραψυχολογίας έχει τιμηθεί με το Robert R. Coly Prize (2010) και την υποτροφία Eileen J. Garrett (2011) του Parapsychology Foundation (ΗΠΑ), ενώ από τον Ιανουάριο του 2012 κατέχει θέση καλλιτεχνικού διευθυντή στο scientific …
Read more on Newsnow


Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.The Psychology of Selling